eSignatur på laptop

"Når dokumentet er signert på nett logges kunden automatisk inn på sin nye konto... Vi kan se at de ikke bare blir kunder raskere... det er også mer enn dobbelt så sannsynlig at de overfører penger til oss."

- Mikael Lindahl

Bedriftsutvikler, Avanza Bank

E-signering for nettbank: Case-studie

Avanza Bank er en nettbank med hovedkontor i Stockholm som gjør det enkelt for private investorer i Sverige å spille en aktiv rolle i investeringene og spareprogrammene deres. Sveriges største aksjemegler på nett, Avanza, har mer enn 600 000 kunder og det største antallet handler på Stockholm børs.

Avanza valgte Scrive som den e-signeringsløsningen som kunne levere en eksepsjonell brukeropplevelse til kundene og samtidig møte bankens strenge juridiske og sikkerhetsmessige krav.

Utfordringer

Kunder hos en nettbank forventer naturligvis å kunne gjøre alt det nødvendige på nett, ikke sant? Selvsagt gjør de det, og Avanzas kunder hadde ingen grunn til å forvente noen annet — med ett blendende unntak.

"Vi hadde et problem" forklarer Mikael Lindahl, Bedriftsutvikler for Avanza Bank. "Når en ny kunde registrerte seg på vår nettside måtte vi sende dem et dokument på papir og de måtte signere det og sende det tilbake til oss."

Med hensyn til kundeopplevelse var dette mildt sagt en uheldig måte å starte forholdet på. For ikke å snakke om den unødvendige administrative byrden det la på Avanza.

"Det kunne ta dager, eller uker, til og med måneder," sier Lindahl. "Vi ville korte det ned. Og vi ville det ved å signere dokumentet på nett."

Men Avanzas juridiske team ville bare akseptere e-signering på betingelse av at løsningen møtte to kritiske sikkerhetskrav:

Løsning

Avanza fant Scrive, partneren som kunne levere alt dette. "Vi har aldri fått et raskere positivt svar fra juridisk avdeling om et prosjekt," i følge Avanza Solution-arkitekt Henrik Littecke. "De elsket Scrive!"

Ved å integrere Scrive eSign-tjenesten i deres interne arbeidsflyt ga Avanza de nye kundene sine en rask og enkel måte å ta i bruk deres nye konto på. Og slik roet de hodepinen for administrasjonen: ingen ark, ingen venting.

For å signere innføringsdokumentene på nett autentiserer kunder seg selv ved hjelp av deres svenske BankID, en standard funksjon i Scrives signeringsgrensesnitt. Og integriteten til hvert signerte dokument er sikret for levetiden til dokumentet som er trygt og søkbart i Scrives E-arkiv.

"Vi har aldri fått raskere godkjenning fra juridisk avdeling på noe prosjekt. De elsket Scrive!"

- Henrik Littecke

Løsningsarkitekt, Avanza Bank

Resultater

Scrive eSign var uten tvil en "game changer" for Avanzas kundeinnføring: