"For å kunne hjelpe dyrene må vi samle inn kapital, og for å kunne nå ut til folk må vi gjøre det enkelt for dem å ta del i arbeidet vårt og donere."

- Yrsa Sturesdotter

Leder for pengeinnsamling: World Animal Protection

Elektroniske signaturer til pengeinnsamling: Case-studie

World Animal Protection (WAP) er en av de største globale dyrevelferdsorganisasjonene og har den største verdensomspennende rekkevidden. Oppdraget deres, å lindre dyrs lidelse, involverer et bredt spekter av aktiviteter fra å gi katastrofehjelp til millioner av dyr hvert år til bevissthetskampanjer for å vise folk koblingen mellom dyrevelferd og menneskers velferd. Som ideell organisasjon er WAP fullstendig avhengig av giverene sine. Å gjøre det enkelt for folk å gi er derfor kritisk. Scrive eSign spilte en stor rolle i å få det til.

En ideell organisasjon, WAP er fullstendig avhengig av giverene deres. Å gjøre det enkelt for folk å gi til arbeidet er derfor kritisk. Scrive eSign spilte en viktig rolle i å få det til.

Utfordringer

Utfordringen WAP støtet på handlet ikke om å inspirere nye givere, men om å beholde de eksisterende. Det var ikke et spørsmål for hjertet, men en av banknæringens praktiske anliggende som til slutt koker ned til personlig bekvemmelighet.

Nettgaver fra enkeltpersoner er en av hovedkildene til støtte for WAP. Folk gir vanligvis ved å registrere seg som månedlige givere på WAPs nettside. Givere kan velge å betale med kredittkort eller autogiro (avtalegiro). Men de fleste velger kredittkort fordi det er enklere å sette opp ettersom autogiro involverer utskrift, signering og retur av en papiravtale.

Men kredittkortgivere avslutter oftere de månedlige gavene sine enn autogirogivere. Hvorfor?

Rett og slett fordi kredittkortbetalinger mye oftere avbrytes. Kort utløper eller erstattes uventet på grunn av svindel, tap eller tyveri. Når dette skjer er det lett å glemme å oppdatere kortinformasjonen hos alle kjøpmenn.

Men det samme er ikke sant for autogiro. Så WAP trengte en måte å oppmuntre til autogirobetaling. Og de trengte å gjøre det mulig for givere å sette det opp på mobilenhetene sine så vel som på datamaskinene sine.

WAP trengte en e-signeringsløsning og det er her Scrive kom inn for å gjøre en forskjell.

"Vi er fullstendig avhengige av våre støttespillere. Vi kunne ikke gjøre noe som helst uten deres støtte... Vi trengte å ha et skjema som fungerte på en smart-telefon og det er noe Scrive kunne skaffe oss.

- Yrsa Sturesdotter

Leder for pengeinnsamling: World Animal Protection

Løsning & resultater

Ting edret seg da WAP begynte å bruke Scrive eSign.  Scrives e-signerings API gjorde det enkelt å bygge inn elektroniske signaturer sømløst i donasjonsstrømmen på nettsiden til WAP.

Når nettgivere kunne autorisere autogirobetalinger uten papir fra enhver enhet var resultatene umiddelbart tydelige: i 2016 så WAP en økning i antallet månedlige givere med 15%.

Scrive er stolt av å ta del i å sikre kontinuitet i WAPs arbeid. I 2015, WAP: