Er e-signaturer juridisk bindende?

Dette er i realiteten fire spørsmål i ett, men ikke alle er juridiske.     

- Er det juridisk bindende?
- Hvordan kan de signerende partenes identitet fastslås?
- Hvilket bevismateriale kan jeg vise fram i ettertid?
- Blir eSignaturer vanligvis godtatt?

Hør Christina Ramberg som er professor i handelsrett forklare under.