Scrives bevispakke

Hva gjør et dokument som er signert med Scrive, juridisk bindende?

Scrive har utviklet en robust tilnærming til å overholde de sentrale juridiske kravene for enhver signatur, enten den er på papir eller utført elektronisk: forsett, identitet og integritet. For hvert dokument som er signert med Scrive, samler vi inn alle bevis som demonstrerer at signeringsprosessen overholdt disse kravene, og lagrer dem sikkert.

Forsett er faktisk det mest grunnleggende aspektet ved å gjøre en kontrakt juridisk bindende. Skulle det imidlertid oppstå en tvist, må du kanskje kunne vise mer enn bare forsett. Du kan trenge tilgang til bevis på signatarens identitet og dokumentets integritet. For hvert dokument som er signert med Scrive, samler vi inn alle tilgjengelige bevis som demonstrerer at signeringsprosessen overholdt disse kravene, og sikrer dem.

Scrives bevispakke, som er unik innenfor bransjen, legges ved hvert signerte dokument. Den er en gjennomført, detaljert, og ikke minst fullstendig høykvalitetssamling av bevis som omfatter alle hendelser i dokumentsigneringsprosessen, fra det øyeblikket forfatteren er ferdig med å klargjøre dokumentet for signering, helt til det endelige, signerte dokumentet er digitalt forseglet.

Hver hendelse er merket med et tidsstempel som inneholder datoen og det nøyaktige klokkeslettet, noe som gir prosessen et revisjonsspor. Avhengig av hvordan du setter opp arbeidsflyten din for signering, kan bevispakken være mer omfattende. Eksempler på tilleggsbevis kan være teksten i en egendefinert melding som inviterer parten til å signere, eller det opplastede bildet av den signerende partens legitimasjon med foto.

Juridiske bevis

Skulle det oppstå en juridisk anfektelse, er Scrives bevispakke din forsikring på at du kan demonstrere disse sentrale juridiske kravene:

Forsett

Den signerende parten forstår og godtar vilkårene som tilbys, og gir tydelig uttrykk for sitt forsett om å inngå avtalen. En skjermdump av signeringsvisningen i Scrive-grensesnittet er bare ett av bevisene vi bruker til å demonstrere forsettet.

Identitet

Personen som utfører den elektroniske signaturen er faktisk den navngitte, signerende parten. E-postadressen til den signerende parten er ofte bevis nok. Uansett er mengden forretningsrisiko du ønsker å påta deg, en faktor som må tas i betraktning. Avhengig av landet kan loven dessuten kreve sterke autentiseringsformer for bestemte dokumenttyper. Scrive tilbyr et utvalg av verktøy for autentisering av signatarens identitet, blant annet PIN via SMS, eID og opplasting av legitimasjon med foto.

Integritet

Hvis en tvist skulle oppstå, kan du entydig vise at dokumentet ditt ikke har blitt endret, forfalsket eller tuklet med på noen måte. Scrive forsegler hvert signerte dokument med en digital signatur som beskytter integriteten til dokumentet, eventuelle vedlegg og hele bevispakken.