e-signera på laptop

"När dokumentet signeras online loggar vi automatiskt kunden på det nya kontot ... Vi ser att de inte bara blir kunder snabbare ... sannolikheten att de för över pengar till oss mer än dubbleras."

- Mikael Lindahl

Affärsutvecklare, Avanza bank

E-signering vid bankärenden online: en fallstudie

Avanza Bank är en bank baserad i Stockholm som riktar in sig på onlinekunder, och gör det lätt för privata investerare i Sverige att aktivt sköta investeringar och sparande. Avanza är Sveriges största börsmäklare online med över 600 000 kunder och står för det största antalet affärer på Stockholmsbörsen.

Avanza valde Scrive som e-signeringslösning då den kunde erbjuda en förträfflig användarupplevelse för kunderna samt uppfyllde bankens stränga juridiska och säkerhetsmässiga krav.

Utmaningar

Kunder hos en onlinebank förväntar sig att kunna uträtta sina ärenden online, inte sant? Givetvis gör de det, och Avanzas kunder hade inget skäl att anta annat — med ett uppenbart undantag.

"Vi hade ett problem", förklarar Mikael Lindahl, affärsutvecklare på Avanza bank. "När en ny kund registrerade sig på vår hemsida, måste vi skicka ett pappersdokument som kunden sedan skulle skriva på och skicka tillbaka."

I termer av kundupplevelse var det här ett olyckligt sätt att inleda relationen, för att uttrycka det milt. För att inte nämna den onödiga administrativa bördan som lades på Avanza.

"Det kunde dröja dagar eller veckor, t.o.m. månader", säger Lindahl. "Vi ville minska den tiden. Och vi ville göra det genom att signera dokumentet online."

Men Avanzas jurister skulle godkänna e-signering bara om lösningen uppfyllde två avgörande säkerhetskrav:

Lösning

Avanza kom fram till att Scrive var partnern som kunde leverera allt detta. "Våra jurister har aldrig godkänt ett projekt snabbare", uppger Avanzas lösningsarkitekt Henrik Littecke. "De älskade Scrive!"

Genom att integrera Scrives e-signeringstjänst i arbetet med att välkomna nya kunder gav Avanza dessa en chans att snabbt och enkelt börja använda sitt nya konto. Därigenom minskade de även sin egen administration: inga papper, ingen väntan.

För att signera invigningsdokumenten online identifierar kunderna sig med sitt svenska Bank-ID, som ingår i Scrives gränssnitt som standard. Varje signerat dokument skyddas så länge det existerar, och är säkert och sökbart i Scrives elektroniska arkiv.

"Våra jurister har aldrig godkänt ett projekt snabbare. De älskade Scrive!"

- Henrik Littecke

Lösningsarkitekt, Avanza bank

Resultat

Scrive eSign ändrade utan tvekan spelplanen för Avanzas invigning av nya kunder: