"Resultatet är en fantastisk kundupplevelse. Vi minskade från 12 % till 0 % fel och kan nu betala våra återförsäljare inom 30 minuter istället för efter dagar eller veckor."

- Stefan Davidsson

Sverigechef på DNB Finans

E-signering vid bilfinansiering: En fallstudie

Den Norske Bank är Norges första och största bank, och den näst största banken i Norden. I Sverige svarar de för 20 % av all bilfinansiering. 2014 knöt DNB samman sin kontraktsprocess med DealerPad, en applikation för e-signering utvecklad utifrån Scrives teknik. Att projektet var framgångsrikt visade sig redan några veckor efter lanseringen:

Utmaningar

Konkurrensen är skarp inom bilfinansiering. De finansiella aktörerna tävlar mestadels om räntor och provision, och DNB ville förändra spelplanen. De ville skilja ut sig med teknisk innovation och kundupplevelse och erbjuda en lösning som bilhandlare skulle välja framför andra när de presenterar alternativen för sina kunder.

Före e-signering med DealerPad fick butikens kunder gå hem och vänta 2-3 dagar på att få det utskrivna kontraktet per post. När det var undertecknat och återsänt till DNB skulle det kollas manuellt innan DNB kunde betala ut pengar till återförsäljaren.

I de 12 % av fallen där kontrakt returnerades med fel behövde hela processen upprepas, vilket ledde till missnöjda kunder, frostiga relationer med bilhandlare och även att kunder ångrade sig.

Lösning

I ett högprioriterat projekt under ledning av affärsutvecklaren Peter Ahnell började DNB bygga ett mobilt point of sale-system i världsklass, som skulle göra DNB till förstahandsvalet för finansiella tjänster i varje bilaffär. Men DNB behövde en partner för uppgiften, en som inte bara uppfyllde alla de juridiska kraven rörande e-signering, utan även besatt den tekniska expertisen för att utveckla ny funktionalitet till en standard som skulle få DNB att överglänsa sina konkurrenter. Och de behövde en partner med tillräcklig snabbhet för att verka i nära samarbete med DNB:s team.

Efter en strikt upphandlingsprocess, med en rigorös teknisk företagsbesiktning, valde DNB Scrives API för e-signering för att utveckla den nya lösningen, och upprättade ett långsiktigt partnerskap med teamet på Scrive.

Då DNB utvecklade den första produkten i sitt slag fanns ännu inte den nödvändiga funktionaliteten. I tätt samarbete med Scrives produktteam tog projektgruppen fram en lösning som enkelt kunde integreras med deras nyutvecklade iOS-applikation.

"Vi kunde inte få våra jurister att godta e-signering. Scrives lösning gjorde det möjligt."

- Peter Ahnell

Affärsutvecklare, DNB

Resultat och nästa steg

Lanseringen av e-signering med DealerPad gav dramatiska resultat. Kontraktsfel minskade från 12 % till 0 %. Men det var den kraftigt förbättrade användarupplevelsen för både kunder och bilhandlare, DNB:s faktiska partners, som gav ännu mer positiva resultat: De började snabbt föredra DNB:s produkter framför konkurrenternas, vilket gav ökad försäljning och nya betydelsefulla partnerskap med bilhandlare runtom i Sverige.

DNB tar nu e-signering med DealerPad till sin hemmamarknad i Norge, något som inte hade varit möjligt utan hjälp från juristerna på Scrive. DNB och Scrive har tillsammans lyckats övertala lagstiftarna att ändra lagen, som tidigare inte har tillåtit att finansiella avtal undertecknas elektroniskt.

Som grädde på moset har Tesla formellt erkänt partnerskapet mellan DNB och Scrive som världens bästa finansieringsupplevelse vid köp av en ny Tesla.