"För att hjälpa djuren behöver vi få in pengarna, och för att nå människorna behöver vi göra det lätt för dem att bidra till vårt arbete och donera."

- Yrsa Sturesdotter

Insamlingschef, World Animal Protection

Elektroniska signaturer för insamlingar: en fallstudie

World Animal Protection (WAP) är en av de största globala djurrättsorganisationerna och har den största världsomspännande täckningen. Deras mål att minska djurs lidande inbegriper många slags aktiviteter, från katastrofhjälp till miljoner djur varje år till informationskampanjer om kopplingen mellan djurens välmående och människornas välmående. Som ideell organisation är WAP helt beroende av sina givare. Att göra det lätt för människor att donera är därför avgörande. Scrive eSign hade en betydande roll i att åstadkomma det.

Som ideell organisation är WAP helt beroende av sina givare. Att göra det lätt för människor att donera är därför avgörande. Scrive eSign hade en betydande roll i att åstadkomma det.

Utmaningar

Utmaningen för WAP var inte att locka nya givare, utan att bättre behålla de befintliga. Det handlade inte om bristande vilja utan om praktiska svårigheter med betalningar, något som bottnar i givarnas bekvämlighet.

Onlinedonationer från individer utgör en betydande del av WAP:s stöd. Det typiska sättet att donera är att bli månadsgivare på WAP:s hemsida. Givare kan välja att betala med kreditkort eller via autogiro. De flesta väljer kreditkort eftersom det är smidigare, då autogiro kräver att ett avtal på papper skrivs ut, signeras och skickas med post.

Givare som använder kreditkort är mer benägna att upphöra med sina månatliga donationer än givare med autogiro. Varför?

Av det enkla skälet att kreditkortsbetalningar mycket lättare kan upphöra. Kort slutar gälla eller ersätts oplanerat på grund av bedrägeri, förlust och stöld. När det sker är det lätt att glömma att uppdatera vårt kort med varje handlare.

Detsamma gäller inte för betalningar med autogiro. Så WAP behövde något för att uppmuntra det. Och de behövde möjliggöra för givarna att donera både från mobila enheter och skrivbordsdatorer.

WAP behövde en lösning för e-signering, och där kom Scrive in för att göra skillnad.

"Vi är helt beroende av våra givare. Vi skulle inte kunna göra något utan deras stöd ... Vi behövde ha ett formulär som fungerade på en smartphone, och det kunde Scrive förse oss med."

- Yrsa Sturesdotter

Insamlingschef, World Animal Protection

Lösning & resultat

Bilden ändrades när WAP började använda Scrive eSign.  Scrives API för e-signering gjorde det lätt att sömlöst bädda in elektroniska signaturer i donationsflödet på WAP:s hemsida.

När onlinegivare kunde genomföra direkta betalningar utan papper, från valfri enhet, gav det omedelbart resultat: 2016 hade WAP en 15-procentig ökning av antalet månadsgivare.

Scrive är stolta över att bidra till att säkra kontinuiteten i WAP:s arbete. WAP gjorde 2016: