Är e-signaturer juridiskt bindande?

Denna fråga kan delas upp i fyra delfrågor – nämligen:

– Är de juridiskt bindande?
– Hur verifieras undertecknarnas identiteter?
– Vilket bevismaterial är tillgängligt?
– Är e-signaturer vida accepterade?

Christina Ramberg, professor i handelsrätt, hjälper oss att reda ut begreppen i några korta videoklipp.