Så fungerar Scrive:

Juridik och teknologi

Är e-signaturer juridiskt bindande?

Christina Ramberg, professor i handelsrätt, hjälper oss att reda ut begreppen i några korta videoklipp:

 • Vad är det som gör en signatur juridiskt bindande?

 • Hur kan man bevisa den undertecknades identitet?

 • Vilka bevis kan du visa senare?

Bevispaketet från Scrive är unikt inom branschen. Juridiska bevis du kan lita på för alltid.

Scrive's Bevispaket

Följ berättelsen om ett Scrive-dokument och lär dig mer om de robusta åtgärder vi vidtagit i varje processteg för att säkerställa att dokumentet du signerar via oss står sig i alla juridiska prövningar, till och med bättre än ett pappersdokument gör!

Försegla och verifiera ett Scrive-dokument

 • Så förseglar vi signerade dokument för att göra dem manipulationssäkra och förfalskningsskyddade.

 • Hur verifierar jag integriteten för mitt Scrive-dokument?

Förstärkt med blockkedjeteknik (Blockchain)

Lär hur Scrive använder blockkedjeteknik för att säkerställa integriteten i dina signerade dokument. Denna korta nybörjarintroduktion till tekniken, som stör sektorer långt bortom kryptovaluta, täcker några grundläggande begrepp, inklusive:

 • Kryptografisk hash

 • Merkleträd

 • Blockkedja (Blockchain)

Dokumentintegritet och digitala signaturer

För både pappers- och digitala dokument är dokumentintegritet ett av de viktigaste kraven för att en signatur ska vara juridiskt bindande.

 • Vad är dokumentintegritet?

 • Elektronisk signatur vs. digital signatur.

 • Keyless Security Infrastructure (KSI, nyckellös säkerhetsinfrastruktur) kontra Public Key Infrastructure (PKI, allmän nyckelinfrastruktur)