SCRIVE GDPR - DSR

Plug and play-lösning för att verifiera begäranden om rättigheter för den registerade.

gdpr on laptop

De registrerades rättigheter

Enligt den nya Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) måste företag vara 100 % transparenta gällande de personliga data de lagrar och bearbetar. De registrerades rättigheter (DSR) innefattar varje individs rätt att begära ut sina personliga data. De har också rätt att korrigera och radera dessa och begränsa hur de används.

Allmänna dataskyddsförordningen kräver också att företag vidtar alla rimliga åtgärder för att verifiera identiteten hos den registrerade som begär åtkomst till sina personliga data. Detta för att förhindra att falska databegäranden leder till att personliga data sprids till obehöriga.

Problem

Hur ska vårt företag hantera begäranden rörande rättigheter för den registrerade när Allmänna dataskyddsförordningen börjar tillämpas 25 maj 2018?

 • Vi vet inte hur vi ska lösa och hantera begäran om informationsutlämning till kund på GDPR-säkert sätt

 • Vi har inte tid, budget eller möjlighet att utveckla en egen lösning

 • Vi vet inte hur vi ska förhindra att personliga data utlämnas till fel individ

 • Hur undviker vi att bli offer för bedrägerier och att möjliggöra identitetsstöld?

Lösning

För att lösa den här utmaningen snabbt och enkelt har Scrive utvecklat en unik, standardiserad process som har genomlysts och godkänts av GDPR-experter. Scrive GDPR-DSR är en plug and play-lösning som låter er implementera ett verifieringsflöde för begäranden som tillmötesgår Allmänna dataskyddsförordningen, utan något utvecklingsarbete. Det enda som krävs är en länk på er hemsida, och ni kan anpassa modulen med era färger och er logotyp.

Hur fungerar det

Scrive GDPR - DSR består av ett webbformulär där den registrerade enkelt väljer vilken typ av begäran som man vill göra och fyller i sina kontaktuppgifter. När formuläret är ifyllt länkas individen vidare till en skriftlig blankett där detaljerna för begäran framgår. Begäran verkställs sedan genom elektronisk underskrift med BankID (för säker identifiering).

Efter att den registrerade skrivit under så landar de på valfri landningssida hos kund.

Scrive GDPR - DSR stödjer signering med svenskt och norskt BankID samt danskt NemID. Alternativt kan extra autentisering via SMS-pin användas om den registrerade saknar e-legitimation.

Den underskrivna begäran innehåller allt ni behöver för att fortsätta behandla begäran, inklusive en granskningslogg: typen av begäran, kontaktuppgifter till den registrerade och bevis på verifierad identitet med BankID. Det automatiserade flödet kan skicka dokumentet direkt till utsedd e-postmottagare, till exempel er dataskyddsombud.

De viktigaste fördelarna:

Scrive GDPR - DSR är er plug and play-lösning för att hantera inhämtning av begäranden med underskrift med BankID för säker identifiering i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR):

 • Plug-and-play, utan utveckling

 • Genomlyst av GDPR-experter

 • Säker identifiering och underskrift via BankID

 • Anpassningsbar med era färger och er logotyp för maximal igenkänning

 • Unik och standardiserad process

 • Kort implementationstid

 • Skandinavisk lösning via BankID/NemID