Scrive e-Sign
- e-signering för ditt kontor

Signera och hantera alla dina dokument på ett säkert och enkelt sätt. Du får snabb tillgång till alla funktioner genom att logga in på en webbplats som är anpassad efter dina behov.

gdpr on laptop
Automatisera dina avtal

Automatisera dina avtal

Det behövs bara några få klick för att komma igång med signeringen. Scrive hanterar större delen av arbetet genom att skicka ut påminnelser, samla in signaturer från olika enheter och säkerställa att alla dokument färdigställs. Det är lätt att kontrollera aktuell status, skapa användbara mallar och anpassa arbetsflödet.

Ladda upp knapp

Ladda upp en pdf-fil

Logga in på Scrives webbplats och ladda upp ditt dokument.

Arbetsflöde ikon

Definiera arbetsflödet

Lägg till signerande parter och bestäm utskicksmetod (e-post, SMS eller personligen) samt sista datum för signering, tider för påminnelser med mera. Använd mallar för att spara tid.

Skicka för signering

När alla berörda har skrivit under får de varsin kopia av dokumentet. Scrive krypterar och arkiverar en säker kopia av den slutliga versionen.

Hantera alla dina dokument på en säker plats

Spåra aktuell status för varje skickat dokument och få tillgång till dina färdiga dokument. Ditt e-arkiv har obegränsad lagringskapacitet.

eSign flöde

Profilera dig med eSign

Skapa mallar med en egen logotyp, profilfärger, typsnitt, slogans och liknande för att profilera din verksamhet och förbättra kundupplevelsen.

Profilerad e-signering

Mängder av funktioner

Mallar

Skapa mallar och återanvänd flöden för dokument du skickar ofta.

SMS

Använd SMS för att ännu snabbare och effektivare bjuda in signerade parter när som helst, var som helst.

eID

Autentisera dom som signerar med eID och BankID i Norge, Danmark (Nem ID) och Sverige.

Profilering

Skapa mallar med en egen logotyp, profilfärger, typsnitt, slogans och liknande för att profilera din verksamhet.

API

Bygg in Scrive e-signering direkt in i din app eller tjänst.
Få full kontroll över alla funktioner genom Scrive API.

Arbetsflöden

En signerande part eller 500? Ska alla skriva under samtidigt eller i en viss ordning – här finns alla möjligheter.

Bevispaket

Varaktig juridisk bevisning och revisionsspår kopplat till varje signerat dokument.

Direktsignering

Signera på traditionellt sätt – direkt på surfplattan.

Salesforce

Med vår Salesforce app får du alla Scrive e-signerings funktioner direkt i ditt konto.

Anpassade meddelanden

Skriv personliga meddelanden till dina kunder när du bjuder in dom för att signera.

Markeringsverktyg

Markera dom viktigaste delarna i dokumentet under signeringsprocessen.

Tvåstegsautentisering

Autentisera mottagarna med SMS-pinkoder för att minska risken för bedrägeri.

Bilagor

Koppla bilagor med användarvillkor och liknande till utskicket.

IP-begränsning

Öka säkerheten genom att begränsa tillgången till ditt Scrive-konto.

Radioknappar

Hjälp dina kunder att ta beslut under signeringen eller erbjud extra tjänster.

16 språk

Låt kunderna signera på sitt modersmål.

Zapier

Använd vår Zapier-app för att integrera Scrive i ditt arbetsflöde eller i dina appar.

E-arkiv

Varje signerat dokument sparas i ett e-arkiv med obegränsad lagringskapacitet.

Massutskick

Har du bara ett dokument som ska undertecknas av ett stort antal personer? Med den här funktionen är det bara att importera alla adresser om du vill göra ett massutskick.

Påminnelser

Ställ in automatiska påminnelser för att notifiera dom parterna som änne inte signerat.

Säkert och juridiskt bindande

Säkert och juridiskt bindande